Blog René – Deel 6 Tot nu toe maken ze er liever een gevecht van…..

Blog Cannabis telen in combinatie met het verbod erop

Deel 6: Tot nu toe maken ze er liever een gevecht van…..

Beste mede patiënten en growers,

In deel 5 hebben jullie kunnen zien hoe de gemeente Westland zich vooral achter Den Haag blijft scharen omdat ze verwachten dat daar ook de antwoorden gaan komen in deze materie. In een nieuwe brief die ik gekregen heb, van een voor mij weer nieuwe beleidsmedewerker van de Gemeente Westland van vorige week, is te zien dat ze op die lijn blijven zitten en zich zelf nog eens belachelijk maken in deze materie in mijn ogen. Zie onder de brief:

 

 

Wanneer zullen de ogen ook open gaan in de gemeente Westland? Hoe lang gaat dat nog duren? Je kunt je voorstellen dat ik het niet eens bent met deze brief en dus heb ik maar weer een brief terug gestuurd, maar dan 1 vanuit mijn hart ook. Hieronder de brief:

 

Beste Burgemeester en Wethouders,

Naar aanleiding van uw brief van 19 juni jongstleden heb ik behoefte om ook vanuit mijn hart hierop te reageren.

Het blijft mij verbazen hoe er in de gemeente Westland stoïcijns Den Haag wordt gevolgd. Ik had verwacht middels mijn brief van 26 maart dat nu ook wel duidelijk zou zijn dat we geen hoogstandjes meer kunnen verwachten vanuit Den Haag in deze materie.

Daar er andere besturen van gemeentes wel naar de burgers/patiënten luisteren, zie gemeente Tilburg, gemeente Schagen, gemeente Haarlemmermeer en nog zo veel andere gemeentes die wel gelijk de ernst er van inzien blijft het mij dus verbazen hoe de gemeente Westland hier Den Haag wel in blijft volgen. Hoe lang wil de gemeente dit nog blijven volhouden?

Op dit moment sta ik met zo veel mensen in contact die zo verschrikkelijke veel baat bij cannabis hebben. Mensen met (huid-) kanker, MS, Epilepsie, Zenuwpijnen, Slapeloosheid, huidproblemen en de lijst wordt elke dag langer en langer. Dit zijn patiënten die nu op de illegale markt (en je moet eens weten wat dat voor consequenties al heeft gehad) medicijnen kopen om zichzelf te voorzien in een medicijn dat door onze overheid volledig wordt weggemoffeld onder het mom van dat het niet wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. Grote leugens dus. Ook sta ik in contact met veel mensen van goede wil die in achteraf kamertjes moeten opereren om hun medemens te helpen in deze materie. Dat zijn mensen die veel bezig zijn met kruidengeneeskunde en dat soort mensen nemen nu zeer extreme risico’s voor henzelf om hun medemens te helpen. Vindt u dat een gewenste situatie in een samenleving? Wanneer komt de gemeente op voor deze mensen die wel wat aan deze materie doen om hun medemens te helpen? Hoe lang moet de gemeente hierover nog vergaderen? Moet er eerst iets persoonlijks gebeuren voordat ook het zogenaamde kwartje bij de burgemeester en wethouders valt?

Met mijn aangeven issues gaat uw landelijk mee in discussie?………..met wie gaat de gemeente dan in discussie? Patiënten of de mensen die ik benoem in de brief van 26-3-2017? Wie denkt u wie baat heeft bij deze discussie? Den Haag met haar eigen verdienmodellen in deze materie of de patiënt? Den Haag en verdienmodellen denkt u nu? Hoe kan een bedrijf als Bedrocan beursgenoteerd zijn terwijl ik letterlijk van het ministerie van Volksgezondheid op papier heb staan dat zij op kostendekkende basis cannabis via het BMC aanbieden aan de apotheek? Beursgenoteerd en kostendekkend zijn 2 dingen die dan niet bij een zo’n bedrijf passen lijkt mij, vind u ook niet?

 

Om terug te komen op uw brief:

De excuses zijn aanvaardt. Echter u geeft aan dat er wel degelijk contact met mij opgenomen is en om mede die reden geen dwangsom hoeft te betalen. Hier ben ik het niet mee eens en ik ga ook uitleggen waarom:

Na mijn brief van 26-3-2017 heb ik zelf contact opgenomen met de gemeente Westland na 5 weken omdat ik nog geen antwoord heb gehad. Ik heb dus zelf al contact opgenomen omdat ik al verwachte dat de gemeente hier laks in zou zijn in deze materie. Ik kreeg van mevrouw …………. eerst een reactie dat ik jullie antwoord wat ik gekregen had op mijn eerste brief nog eens moest opsturen. Fraai vond ik het niet, maar uiteraard doe ik dat. De reactie daarop vanuit de gemeente was dat mijn vragen in behandeling zijn genomen maar we kunnen geen beslistermijn geven. Daarop heb ik maar besloten een dwangsom neer te leggen omdat ook mijn vraag over de beslistermijn van de gemeente niet werd beantwoord en aangezien de gemeente een wettelijke beslistermijn heeft en geen reactietermijn klopt dit niet. Dit zijn dus 2 totaal verschillende dingen die u door elkaar haalt aangezien ik nog steeds geen beslissing heb op mijn vragen.

Verder heb ik nogal een joviaal mailtje (zo kwam het op mij over) gekregen van de heer ……. om bilateraal in gesprek te gaan met de gemeente Westland. Als u goed de reactie op die mail gelezen heeft dan staat er in dat ik in gesprek met u wilt maar dan wel transparant en dus met opnameapparatuur omdat mijn ervaring bij de overheid is om hier vooral niet transparant in te zijn. Dat een gemeente geen trek in transparantie heeft in deze materie kan ik niets aan doen. Bij mij heeft het niets te maken met dat ik niet in gesprek wil, maar alles te maken met de manier waarop ik als burger wordt weggezet in deze materie. Bilateraal? Echt? Nu nog in deze materie met zo veel patiënten? Ik heb de gemeente niet voor niks meerdere keren aangeven hier veel duidelijkheid in te kunnen geven in deze materie via een lezing omdat dit niet te stoppen is en de gemeente alleen maar meer problemen gaat krijgen in deze materie wanneer ze zo laks blijft reageren op patiënten en burgers. Maar dat is wat de gemeente dan weer niet wilt om duidelijkheid te krijgen in deze materie, een lezing?

Verder stelt u dat het om een verzoek om inlichtingen gaat en dat daarom de gemeente geen wettelijke verplichting heeft om inlichtingen te verstrekken. Wouw, goed gevonden maar niet juist in mijn ogen. Ik spreek de gemeente aan om met oplossingen te komen in deze materie! Mijn vragen die u ziet in mijn brieven zijn bedoeld als bewustwording voor de gemeente om zo tot een beter beleid te komen in deze materie. Ik ben echt niet alleen bezig voor mijzelf meer in deze materie, maar ook voor alle andere patiënten in de gemeente Westland (en daarbuiten, ver daarbuiten).

Door deze reactie van de gemeente ben ik tot de conclusie gekomen dat de gemeente de dwangsom waarschijnlijk helemaal niet wil betalen en zeker niet in deze materie aan een patiënt/burger. Ik wil de gemeente dan ook vragen om het geld van de dwangsom over te maken op een door mij goed te keuren goed doel in de gemeente Westland omdat de gemeente de patiënten/burgers hier zelf in de steek laten in deze materie.

Het zou handig zijn om met een beslissing te komen in deze materie als gemeente zijnde, omdat u uw burgers op dit moment de angst in jaagt wanneer zij een plantje in de tuin wilt zetten om zichzelf te mogen helpen genezen of van medicijn te voorzien. Is dat wat de overheid wilt……burgers bang maken?

Ik weet ook niet hoe lang de gemeente hierover nog wil gaan vergaderen, discussiëren en praten, maar elk uur, elke dag, elke week, elke maand waarbij er nu geen maatregelen genomen worden maar alleen nog maar gepraat wordt is er 1 teveel op dit moment. Ik wil jullie dan ook vragen om tijdens die vergaderingen bewust te zijn dat er op dat moment heel veel mensen baat hebben bij cannabis en ik kan zelfs stellen dat hoe sneller er gereageerd wordt in deze materie hoe meer levens we kunnen gaan redden wanneer er op de juiste manier in deze materie wordt gehandeld. Actie is nu vereist!

Ik kom dus graag langs voor een gesprek met de gemeente. Ik heb zelf ook al meerder keren aangeven dat ik best mijn verhaal wil doen voor de raad. Daar werd van uw kant niet op ingegaan. En denkt u nu echt dat ik in 5 minuten tijd de belangrijkheid van cannabis kan benoemen voor de raad? Wanneer u mijn brieven gelezen hebt zou u ook tot de conclusie komen dat 5 minuten veel te weinig tijd is omdat er zo veel onwetendheid en onjuistheid in deze materie is. Ik kan voor de gemeente een lezing van zeker een uur organiseren waarin de belangrijkheid van cannabis naar voren komt. Gratis omdat ik voor bewustwording bent.

Ik hoor graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Rene (heeft mijn voorkeur)

(en voor zo ver het nog indruk maakt in deze wereld)

Dhr. Ing. R.M.G. Barendse

Regressie- en reïncarnatietherapeut

Ervaringdeskundige met cannabis

Ervaringsbewust in Cannabis (dat betekent dat ik ook begrijp wat cannabis wil doen in lichaam en geest)

Oprichter en medebestuurder Stichting VMO (Vergelijking Medicinale Olie)

Zoon van een oud bloemenkweker”

 

En nu is het weer wachten hoe de gemeente op deze brief gaat reageren. Ik hoop echt dat het niet lang meer gaat duren want het wordt hoe langer hoe gekker bij de overheid in deze materie.

Met mijn planten gaat het goed. Ik heb inmiddels de 5 beste vrouwen (jihoeee!!) uitgekozen van de 8 die vrouwelijk waren van het totaal aantal van 16 die ik had. Er staan er 3 in de kas en 2 staan in mijn tuin, allemaal in de volle grond zodat ik er zelf wat minder naar omkijken heb. Laten we hopen dat er niet al te veel blogs meer hoeven komen want anders ben ik bang dat ik nog niet klaar ben om het bewustzijn in de politiek te vergroten in deze materie.
Keep it green and clean!

Rene