Kamerstukken

2018.05.31 – Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake verkenning medicinale cannabis
Rijksoverheid.nl, Kamerstukken

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer het Verslag Schriftelijk Overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verkenning medicinale cannabis.
Verantwoordelijk:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport