Ontmoedigingsbeleid of rechtsspraak?

Vorig jaar 26 augustus werden door de politie net op het moment dat René Barendse op vakantie was, 5 wietplanten uit zijn achtertuin geruimd. De reden hiervoor zou een anonieme melding over een hennepkwekerij zijn. Aangezien dit niet het geval was en het in deze zaak om niet meer ging dan 5 planten voor eigen gebruik en conform het gedoogbeleid werd de zaak zoals gebruikelijk voor dergelijke geringe zaken geseponeerd. René werd niet ontvankelijk verklaard (sepot 03). Omdat René graag aan de rechtbank wil toelichten waarom hij gedwongen wordt cannabis te kweken voor eigen gebruik heeft hij hiertegen bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is toegekend en het sepot is ingetrokken. Hij mag nu toch zijn motivatie verwoorden .

Vijf planten volgens het gedoogbeleid

Het komt blijkbaar niet vaak voor dat mensen zichzelf voor het gerecht willen slepen en dat was ook niet de opzet maar dit schijnt de enige manier te zijn om jezelf te mogen verweren. Sepot 03 wil zeggen dat je een aantekening krijgt op een strafblad maar waarom zou je een strafblad moeten accepteren wanneer je geen enkele wet hebt overtreden en je alleen maar 5 planten volgens het Gedoogbeleid hebt willen kweken?
Het Gedoogbeleid is door de overheid zelf ingevoerd als aanvulling op de Opiumwet en derhalve net zo onderdeel van de wet. De wet waarvan van ons burgers verwacht wordt dat wij die zowel kennen als opvolgen. Zo moeilijk hoeft het dus helemaal niet te zijn.

Vijf planten voor eigen gebruik kweken volgens het gedoogbeleid mag: zo staat het in de wet. Ook de rechtsspraak is zich hiervan bewust. Tijdens een rechtszaak vorig jaar deed een Officier van Justitie de uitspraak: je kunt in Nederland niet veroordeeld worden voor 5 planten voor eigen gebruik, ongeacht het gewicht. Het is dus ook niet correct wanneer er dan toch geruimd wordt en ook een strafblad is onterecht wanneer je geen wet overtreedt.

Rechtszaak eerste prioriteit

Inmiddels wordt René overstelpt met uitnodigingen door de media om zijn verhaal te doen. Ook dat hadden we niet verwacht. René is vorig jaar zijn project Transparant Kweken gestart omdat hij in alle openheid van zijn recht gebruik wil maken en vijf cannabisplanten voor eigen gebruik wil kweken. Hij is dit project begonnen om mede-patiënten te wijzen op een door de wet aangeboden alternatief voor patiënten die noodgedwongen hun cannabis uit het illegale circuit moeten halen sinds zorgverzekeraars niet meer vergoeden. Hij wil hiermee mede-patiënten ook aanmoedigen er open over te zijn dat ze kweken en hen hierbij vooral ook ondersteunen om het taboe te doorbreken wat ook nog vaak een rem is. Dat is zijn doelstelling waarom hij dit transparant neer wil zetten: het mag en het is ons recht dus we hoeven niets te verbergen. Om publiciteit is het hem niet te doen en ook nu heeft de komende rechtszaak eerste prioriteit.

Invloed van de media

Er is al veel geschreven over de zaak van René en zoals dat gaat met de journalistiek vallen artikelen wel eens anders uit dan verwacht. Een journalist gebruikt natuurlijk zijn eigen bewoording maar vult vaak ook zelf in waardoor er iets heel anders komt te staan dan gezegd is. Ook wanneer er citaten van andere personen aan een artikel toegevoegd worden kan de strekking van het verhaal een heel andere worden…

Er zit geen hiaat in het gedoogbeleid maar in de uitvoering ervan door politie, burgemeesters en andere uitvoerende instanties. Ook is René zich ervan bewust dat hij volgens de wet 5 cannabisplanten mag kweken voor eigen gebruik. Hij wil justitie niet dwingen, hij heeft bezwaar aangetekend en gepleit om zijn eigen verweer te mogen voeren en dat is nu toegezegd. Daar is niets dwingends aan maar gebruik maken van je spreekrecht. Kleinigheidjes zal menigeen denken maar juist daardoor krijgt een artikel ongewild een heel ander karakter en dat is niet alleen jammer, het strookt ook niet met de realiteit.

 

2018.05.29 René Barendse in de Volkskrant
Artikel in De Volkskrant

Ongepast ontmoedigingsbeleid

De toevoeging in dit artikel van Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht in Nijmegen had beter achterwege kunnen blijven. Gereguleerde wietteelt beter bekend als Gemeentewiet heeft helemaal geen betrekking op de patiënt die vijf planten volgens het Gedoogbeleid wil kweken.
En een schuldigverklaring zonder straf aannemelijker? Deze hoogleraar sanctierecht had beter het wetboek er even op na kunnen slaan voordat hij deze uitspraken deed over iemand die op geen enkele wijze de wet overtreden heeft.
Ook de uitspraak “Thuistelers kunnen beter wachten tot het regeringsbeleid zich uitkristalliseert.” vind ik erg negatief en ook zeer demotiverend naar patiënten toe.

Op de goede weg

Gelukkig zijn rechters steeds meer begaan met patiënten en tonen zij meer begrip zoals diverse rechtszaken de afgelopen jaren bewezen hebben. Wat dat betreft zijn we zeker op de goede weg ondanks het stoïcijnse ontmoedigingsbeleid van bepaalde partijen met duidelijk andere belangen. De “war on drugs” gaat door en zolang er zoveel andere belangen meespelen zal dat zo blijven vrees ik maar patiënten hoeven en mogen daar niet langer dupe van zijn!
Wij blijven positief!

Bronnen:
De Volkskrant
Uitspraak d.d. 30.04.2018
Wat is een klachtdelict zonder klacht