Project Transparant Kweken

René Barendse is al 15 jaar pijnpatiënt. Cannabis helpt hem zijn pijn dragelijk te houden maar sinds dit niet meer vergoed wordt door zorgverzekeraars is de medicinale cannabis van de apotheek voor hem niet te betalen. Daardoor noodgedwongen besloot René dan zelf maar te gaan kweken en omdat dit in principe illegaal en alleen gedoogd wordt wil hij dit exact doen volgens het gedoogbeleid wat zegt dat 5 planten kweken voor eigen gebruik geoorloofd is.

Aan dit gedoogbeleid hangen nog meer voorwaarden vast waaraan zogenoemde thuiskwekers moeten voldoen. Er mag bijvoorbeeld geen overlast zijn en je moet in het bezit van een Medische Verklaring zijn. De huisbaas of woningcorporatie moet akkoord zijn. Je mag geen lampen gebruiken *2016 enzovoorts. Er is dus nog wel enige zelfstudie en voorbereiding nodig voordat je kunt beginnen met kweken.

 

René schrijft op eigen verantwoording blogs voor VMO over zijn persoonlijke ervaringen en zijn strijd met gemeente Westland en de politiek om zijn recht te behouden 5 planten volgens het gedoogbeleid te mogen kweken:
Blogs Rene Barendse kweekt Transparant

Like ook even Rene’s Facebookpagina Transparant Cannabis Kweken. wanneer je net als wij van mening bent dat patiënten het recht moeten hebben voor hun eigen medicinale gebruik cannabis te kweken.

Graag ook even de petitie Decriminaliseer het kleinschalig kweken van cannabis ondertekenen (de einddatum is niet van toepassing).

 

Met het Project Transparant Kweken willen wij zogenoemde thuiskwekers op weg helpen, adviseren en waar mogelijk bijstaan. Voor de thuiskwekers is het gedoogbeleid van toepassing mits men zich aan de regels van dat beleid houdt. Oorspronkelijk berust dit gedoogbeleid op 5 planten maar rechters en het OM tonen steeds meer compassie met patiënten. Zo mag Amsterdammer Rudolf Hillebrand (58) ondanks de bezwaren van woningcorporatie Eigen Haard 51 wietplanten blijven telen in zijn huurwoning ().
Ook Jean-Paul ’t Gilde werd uit huis gezet, eerst door de gemeente en daarna dreigde de woningcorporatie er ook mee. Jean-Paul ging hiertegen in verweer en mag in zijn huurwoning blijven wonen en met toestemming van de rechter blijven kweken voor eigen gebruik (
).

In beide gevallen werden zowel gemeente als woningcorporatie door de rechter gecorrigeerd en onlangs deed een Officier van Justitie tijdens een rechtszaak ook een duidelijke uitspraak hierover: In Nederland kan men niet veroordeeld worden voor 5 planten volgens het gedoogbeleid ongeacht het gewicht. Er is zelfs nog nooit iemand veroordeeld voor 5 planten.

Bij René Barendse werden zijn 5 planten geruimd toen hij met vakantie was en ook zijn zaak is geseponeerd. Hij gaat hier niet mee akkoord en spant nu een procedure aan om alsnog voor zijn rechten op te mogen komen. Tot zover heeft René zijn blogs gepubliceerd en deze worden zeker nog vervolgd.