Transparantie

Partners in Transparantie

Transparante Leveranciers

* Let op: Zowel Testrapporten als Transparantielijst als de op onze website gegeven informatie is ten alle tijden een momentopname. Het is aan de leveranciers zelf hoe zij hiermee om wensen te gaan en update te houden. Dankzij onze leden en hun bereidheid ervaringen aan ons team terug te koppelen zijn wij in staat deze lijst update te houden. Onze dank hiervoor: Samen staan we Sterk!

 

Transparantielijst Leveranciers van Medicinale Cannabis-produkten

TRANSPARANTIELIJST deelnemende leveranciers

Hoe neemt u deel aan de Transparantielijst Medicinale Cannabis-produkten?
– Download het Invulformulier
– Mail ingevuld formulier inclusief bijbehorende testrapporten naar VMO stichtingvmo@outlook.com.

Download Invulformulier Transparantielijst

 

Discussieplatform ter Vergelijking Medicinale Olie e.a. Produkten