Uitspraak Gerechtshof Den Haag: René Barendse op eigen verzoek wel strafrechtelijk vervolgd

Foto Nico Schouten

René Barendse (42) was ooit een sterke Westlander. Hij werkte voor Dura Vermeer als ingenieur toen hij dacht een griepje opgelopen te hebben. Het bleek echter een ernstige neurologische aandoening te zijn die zo ingrijpend was dat werken niet meer ging. “Pijn, pijn en nog eens pijn”, had hij toen hij na heel veel zware geneesmiddelen uit eigen initiatief wietolie ging proberen. “Ik had geen enkele ervaring met wiet. Nooit gerookt zelfs. Maar na een paar druppels van de olie merkte ik verlichting van de klachten. Dan ben je blij en dan verdiep je je erin.”

René ontwikkelde zich in vier jaar tijd tot een ervaringsdeskundige. Het Westland is klein. Veel mensen hadden hem ooit van een sterke jonge vent in een kwetsbare neurologische patiënt zien veranderen. Toen ze hem uit het dal zagen opkrabbelen, kwamen er vragen. “Zou die olie mij ook kunnen helpen?” vroegen mensen vaak nog een beetje huiverig, omdat cannabis toch een slechte naam heeft. Om aan die honger naar informatie gehoor te geven ging hij – openbaar en gratis – wietlezingen geven. Aanvankelijk in de kantine van de gerberakwekerij van zijn broer in Naaldwijk. Later bij het bedrijf van de buren waar meer ruimte is. Hij legde de werkzaamheid uit van het endocannabinoïde systeem en vertelde open en eerlijk over de vijf wietplanten in zijn achtertuin waarmee hij kon voorzien in zijn behoefte. Hij kreeg veel dankbare reacties.

De politie reageerde ook. Eind augustus vielen ze zijn achtertuin binnen en vernietigden ter plekke de heilzame planten. Het feit dat René niet alleen verklaringen van zijn behandelend artsen en zijn buren had, maakte geen indruk op de dienders. Ook niet dat hij van begin af aan open kaart had gespeeld en niet alleen de politie op de hoogte had gebracht van zijn planten, maar ook de gemeente Westland en het ministerie van Volksgezondheid.

Westlanders reageerden furieus op de politieactie. Onthutste buren schreven lieve kaarten. Van alle kanten kreeg hij adhesiebetuigingen. Ook de lokale politiek roerde zich. Toen (inmiddels oud-) burgemeester Van der Tak op vragen omtrent de ruiming door D66 en Westland Verstandig reageerde met ‘Er werd geruimd omdat er meer aan de hand was’, en dat vervolgens niet nader wilde toelichten omdat ‘de zaak onder behandeling is’, was dat een enorme klap voor René. “Door zo’n insinuerende opmerking plaatste hij me direct in de criminele hoek. Ik vind dat een schande.”

De officier van justitie seponeerde de zaak, maar daar nam René geen genoegen mee. Zijn advocaat Barbalique Peters heeft de officier gevraagd om hem alsnog te vervolgen. “Dit is een principiële zaak”, zegt René. “Dit gaat over burgerrechten. Ik wil dat een rechter daar een uitspraak over doet. Daar komt bij dat als ik ontslagen word van alle rechtsvervolging de politie me voortaan met rust zal laten. Nu kunnen ze elk moment weer binnenstormen.”

Vandaag kwam het goede nieuws dat Het hof hem gelijk geeft en stelt dat de rechter zich over de kwestie moet buigen. Het hof neemt hierin ook de discussie over het gedoogbeleid rondom softdrugs mee. Een opmerkelijke uitspraak aangezien het nog niet eerder voorgekomen is dat iemand zichzelf voor het gerecht sleept en vraagt om zijn eigen veroordeling puur en alleen omdat dat blijkbaar de enige manier is in het huidige rechtssysteem om zichzelf te kunnen verdedigen.

 

Foto Nico Schouten, Freelance Persfotograaf in de Haagse Regio

 De uitspraak

Den Haag, 30 april 2018
Het verzoek van een man om zelf strafrechtelijk vervolgd te worden voor het in bezit hebben van 5 wietplanten in zijn achtertuin is toegewezen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist in een procedure op basis van artikel 12 van het Wetboek van strafvordering (SV). Wanneer het Openbaar Ministerie besluit om iemand niet strafrechtelijk te vervolgen, kan bij het gerechtshof verzocht worden op basis van art. 12 SV om het Openbaar Ministerie de zaak toch aan de rechter voor te laten leggen.

De klager in deze zaak had 5 wietplanten in zijn tuin voor eigen medicinaal gebruik. Medicinale cannabis uit de apotheek heeft volgens hem geen of te weinig helende werking. Daarnaast geeft hij aan dat hij deze cannabis niet kan betalen. De politie heeft de bewuste planten vernietigd en het Openbaar Ministerie vindt de zaak te gering om te vervolgen. De verdachte wenst wel strafrechtelijk vervolgd te worden, zodat hij in de toekomst weet waar hij aan toe is. Daarnaast vindt hij dat zijn planten ten onrechte vernietigd zijn.

Het hof neemt geen inhoudelijke beslissing over de zaak. Het hof gelast wel dat de zaak aan de rechter voorgelegd dient te worden. Het Openbaar Ministerie zag de man niet als direct belanghebbende en seponeerde daarom zijn aangifte tegen zichzelf. De man is naar het oordeel van het hof voldoende direct belanghebbende, gezien zijn situatie en argumentatie. Het hof weegt hier de discussie in Nederland over het gedoogbeleid rondom softdrugs ook in mee.

 

Bronnen:
Rechtspraak.nl
Uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2018:963

Wet & Recht:
Vervolging of geen vervolging

Opiumwet:
Aanwijzing Opiumwet, geldend van 01-03-2015 t/m heden 

  • De grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. In de context van het drugsbeleid wordt dit hogere belang gevonden in de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. Het gaat dus om een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen ongeacht de aanwezige capaciteit.(2.2.)
  • Overeenkomstig de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikers, handelaren, faciliteerders en grensoverschrijdende transporteurs.(2.3.)
    Indien er bij overtreding van de Opiumwet tevens sprake is van georganiseerde criminaliteit zal, zo mogelijk, artikel 11b OW of artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) moeten worden toegepast.
    Inbeslagneming: Bij het constateren van een strafbaar feit op grond van de Opiumwet dienen in elk geval alle aangetroffen middelen vermeld op lijst I en/of II in beslag te worden genomen, met een uitzondering voor middelen wanneer het een hoeveelheid voor eigen geneeskundig gebruik betreft die op recept is verkregen.
  • Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. (3.2.1.)

 

 

Interview WOZ maandag 30 april

René Barendse krijgt toch zijn rechtszaak

 

Eerder was RAZO & Zorg al in gesprek met René Barendse op donderdagmiddag 5 april om alles te weten te komen over René Barendse en Stichting VMO.

 

De Media over de uitspraak:

 

René Barendse volgen?

Facebook
Facebookpagina Lezingen
Overzicht data lezingen
De blogs van René Barendse
René actief in het Westland – Het AD
René Barendse (wordt aan gewerkt)