EIHA (European Industrial Hemp Association)

De EIHA treedt op namens circa twintig primaire verwerkers van vezelhennep in de Europese Unie. In Brussel voert de belangenorganisatie de lobby aan om de marktkansen van vezelhennep als plantaardige industriële grondstof over het voetlicht te brengen. Ook tientallen secundair opererende mkb-bedrijven die voor hun productieproces vezelhennep als uitgangsmateriaal gebruiken hebben zich bij de EIHA aangesloten, evenals sympathiserende ondernemingen die de bio-circulaire economie willen stimuleren. Sinds haar oprichting in 2003 is de EIHA uitgegroeid tot een grens- en sectoroverschrijdende belangenorganisatie.

Industrial Hemp: Pulp & Paper, Insulation, Biocomposites & Construction, Food & Feed and Pharmaceuticals, non-profit organisatie.
Website EIHA

Leden
Waarvan uit Nederland:
Dun Agro B.V., HempFlax B.V., Berrico FoodCompagny B.V., Cibiday B.V., Ecologicak Textiles, Healthy Plant Products BV, Pantanova B.V., Smart en Zo B.V., Vandijke Semo B.V., Vlas en Hennep, Vollenberg Investments B.V., Z-Company
Waarbij het opmerkelijk is dat EIHA blijkbaar onderscheid maakt o.a. in “legale” en “illegale” status van leden.

The statute makes a difference between “regular” and “associate” members. While any person or institution can become an associate member, “regular membership is restricted to those legal entities or companies which perform the processing of Hemp straw to fibres and hurds/shives or Hemp raw materials…”

Statuten 
Documenten
Lidmaatschap
Prijs voor lidmaatschap varieert van 350,00 tot 2.200,00 euro per jaar.

 

Wat doet EIHA nog meer?

EIHA is VERANTWOORDELIJK voor het “position paper” dat bedoeld is om richting te geven aan de internationale discussie over heilzame werking die aan CBD wordt toegeschreven. De belangenorganisatie wil zo de Europese CBD-markt bevorderen en verwarrende informatie over de effecten van cannabidiol uit de wereld helpen.
Dit voorstel van EIHA dateert oktober 2016 en komt dus beslist niet onverwacht. Evenals de leden van EIHA zijn ook officiële instanties en andere belanghebbende organen hier al 2,5 jaar van op de hoogte.