De wetgeving inzake cannabis/hennep in Nederland

In Nederland is medicinale cannabis sinds 2003 legaal verkrijgbaar in Nederland. De overheid is zelf betrokken bij de productie van de cannabis. Dat gebeurt via het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Die overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Het BMC levert het aan vier apotheken in Nederland, die er volgens voorschrift van Bedrocan olie van maken. Deze legale medicinale cannabis is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar.

Een ander overheidsinstituut, het Zorginstituut Nederland, gaf (2003, 2016 en 2017) na uitgebreid literatuuronderzoek een afwijzend advies over vergoeding van medicinale cannabis in het basispakket. Zorgverzekeraars volgden dit advies op waardoor medicinale cannabis sinds 2017 niet meer vergoed wordt. Het Nederlands Huisartsen Genootschap waarvan de meeste van de achtduizend huisartsen lid zijn, heeft 2018 ook aangegeven het advies van het Zorginstituut Nederland op te volgen.

Alleen cannabis geleverd door BMC is legaal in Nederland en wordt medicinale cannabis genoemd. Het door BMC aangewezen bedrijf wat hier het monopolie in heeft is Bedrocan. Al het andere is conform de wet verboden. Merken van andere farmaceutische bedrijven worden niet toegelaten op de Nederlandse markt zonder goedkeuring van BMC. Ook CBD producten die vrij verkrijgbaar zijn in Nederland zijn illegaal en worden slechts gedoogd. Het IGJ en het NVWA zijn verantwoordelijk voor controle van de markt.

Synthetische cannabinoïden worden zoals de benaming al zegt niet uit plantmateriaal gemaakt maar in een laboratorium vervaardigd. Namen waaronder synthetische cannabis wordt verkocht zijn bijvoorbeeld: Spice, K2, Moonlight (boze rook), Aroma, Dream, Chili, Chaos, Spicy XXX en Natures Organic. Er zijn nog tientallen andere merken op de markt. Synthetische cannabinoïden zijn ook verkocht als wierrook of kunstmest voor planten. De stoffen staan in Nederland nog niet op de lijsten met stoffen die in de Opiumwet worden verboden.

 

RTL Nieuws maakte vorig jaar deze reportage over de cannabisolie uit de Haagse apotheek. Uit binnen- en buitenland is er grote belangstelling.

De wetgeving inzake cannabis/hennep in Nederland is geen op zichzelf staande wetgeving maar is onderdeel van de Opiumwetgeving. De Opiumwetgeving is gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals overeengekomen te wenen 20 december 1988. Middels dit verdrag is (onder andere) de teelt van en handel in papavers, cocaplanten en cannabisplanten ten behoeve van de productie van verdovende middelen in strijd met de bepalingen. Onder andere ook deelneming aan, medeplichtigheid tot, samenspanning tot, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van één of meer van de in overeenstemming met dit artikel strafbaar gestelde feiten is hierdoor verboden.

Wetten en regelgeving zoals gehanteerd door de Nederlandse overheid

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, Wenen, 20-12-1988. Geldend van 18-10-2017 t/m heden.
(van toepassing op o.a. papavers, cocaplanten en cannabisplanten)
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001103/2017-10-18#Verdrag_2

Instelling Begeleidingscommissie Bureau Medicinale Cannabis (het BMC, onder Ministerie van VWS). Geldend van 25-05-2002 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011597/2002-05-25

Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Geldend van 15-03-2018 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038936/2018-03-15

Oprichting Europol Drugs Unit (onder Directie Politie van het Ministerie van Justitie). Geldend van 01-01-1994 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006262/1994-01-01

Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (het CAM, onder Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)). Geldend van 01-03-2009 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011090/2009-03-01

Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003. Geldend van 01-03-2009 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016260/2009-03-01

Opiumwet. Geldend van 01-01-2019 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-01-01

Opiumwet Lijst I
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-01-01#BijlageI
Opiumwet Lijst II
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-01-01#BijlageII

Opiumwetbesluit. Geldend van 08-01-2013 t/m heden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014405/2013-01-08

 

Wetten Europese Unie

Zie EUR-Lex Hennep EU Regels

 

 

De Verenigde Naties

De wetgeving inzake cannabis/hennep in Nederland wordt dus niet bepaald door de Nederlandse overheid. Deze wetgeving wordt door de Verenigde Naties bepaald en geldt voor alle daarbij aangesloten staten en ook met de Verenigde Naties sympathiserende staten gaan in dit beleid mee.

 

Een kaart van de lidstaten van de Verenigde Naties en hun afhankelijke gebieden die door de VN zijn erkend. Gebieden die geen lid zijn: Antarctica (Antarctisch Verdrag), Palestina (Palestina is waarnemer), Vaticaanstad (de Heilige Stoel is waarnemer) en de Westelijke Sahara (onder militaire bezetting door Marokko.) De VN beschouwt Taiwan en de eilanden die bestuurd worden door de Republiek China als “Taiwan, provincie van China” en ziet de Volksrepubliek China als enige vertegenwoordiger van heel China.

 

Alle VN lidstaten houden in beginsel dezelfde Opiumwetgeving aan als de Nederlandse overheid. Alle VN lidstaten zijn daardoor net als de Nederlandse overheid verplicht een controlerend orgaan op te richten zoals in Nederland het Bureau Medicinale Cannabis dat ervoor verantwoordelijk gesteld kan worden de markt medicinale cannabis te controleren. Pas wanneer een land een dergelijke controlerende instantie heeft staan mag in dat land een markt in medicinale cannabis toegestaan worden die gecontroleerd dient te worden door de overheid van het betreffende land. Wanneer de media schrijven over een land dat cannabis volledig gaat legaliseren gaat het dus om een bijzonder slecht staaltje journalistiek. Alle bij de VN aangesloten landen hebben te maken met hetzelfde beleid inzake cannabis en kunnen alleen medicinale cannabis legaliseren: cannabis die volgens de richtlijnen van de VN gekweekt, verwerkt en verhandeld dient te worden. Dit is geen legalisering maar regulering waarbij alle lidstaten zich dienen te houden aan het Verdrag van de Verenigde Naties.