Over ons, onze standpunten en de doelstelling van VMO

Standpunten

Een aanzienlijk deel van de mensheid gebruikt regelmatig medicinale cannabis of heeft op een andere manier een relatie met cannabis. Zij hebben recht om te weten wat de kwaliteit en de samenstelling van de cannabis is. Ook doet het huidige beleid onvoldoende recht aan de uiteenlopende kenmerken van consumenten, hun beweegredenen, koopgedrag en gebruikerspatronen. Bij het ontwikkelen van een consistent cannabisbeleid is het van groot belang de consument hier grondig bij te betrekken. De vraag en de ervaring van de reguliere cannabisconsument bepaalt nu al grotendeels het aanbod in de markt en de wijze waarop dit vormgegeven is.

Voor Stichting VMO is het belangrijk dat er voldoende bonafide verkooppunten van cannabis komen, zodat consumenten hun heil niet meer hoeven zoeken op de illegale markt. In coffeeshops kunnen consumenten al redelijk geïnformeerd worden over de effecten en risico’s van cannabisconsumptie maar helaas zijn dat door het huidige beleid de enige legale informatiepunten en daar moet natuurlijk zo snel mogelijk verandering in komen.
Als consumentenorganisatie willen wij er alles aan doen om dat te realiseren.

Cannabis wordt om uiteenlopende redenen geconsumeerd onder alle lagen van de bevolking. Om de gezondheid van medicinale en recreatieve cannabisconsumenten te waarborgen is het bovendien van belang dat zij openlijk hiervoor uit kunnen komen. Er moet een einde komen aan de stigmatisering van cannabisconsumenten, die vooral in de afgelopen jaren buitensporig is toegenomen.

Voor Stichting VMO valt gebruik van medicinale cannabis onder het recht op zelfbeschikking. Vanuit deze gedachte moeten patiënten en consumenten ook het recht hebben op het kweken van cannabis voor medicinaal gebruik.

Stichting VMO is van mening dat het huidige cannabisbeleid meer negatieve gevolgen heeft dan positieve, en dus contraproductief is. De houdbaarheid van dit beleid is ver over de datum. Nieuwe wetsartikelen en aanwijzingen in de Opiumwet worden zonder betrokkenheid van de consumenten doorgevoerd door de Tweede- en Eerste Kamer. Handhaving is in het huidige beleid belangrijker dan het algemeen belang van medicinale gebruikers
Stichting VMO is er van overtuigd dat we met het denken in oplossingen meer vooruitgang kunnen boeken dan het denken in problemen. Het met elkaar aangaan van een collectieve verantwoordelijkheid is het begin van de oplossing.