Cannabis en Sporten

De Dopingautoriteit

Op 1 januari 2019 is de Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. De taken van de Dopingautoriteit worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code.

Als (top)sporter kun je niet alle geneesmiddelen en supplementen zomaar gebruiken. Er zijn redelijk veel geneesmiddelen die dopinggeduide stoffen bevatten. Doping wordt ook niet altijd bewust gebruikt. Sterker nog, de Dopingautoriteit vermoedt dat een behoorlijk aantal van de dopingovertredingen onbewust is. De meeste verboden middelen staan op de dopinglijst. Ze zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden maar vaak lang na gebruik nog op te sporen via de urine.
Ook voeding kan verboden stoffen bevatten. Vlees in China, Mexico, Guatemala en Thailand kan vervuild zijn met de dopingstof clenbuterol. Vlees in Colombia kan boldenon bevatten en in Zuid-Amerikaanse landen kan er cocaïne in kruidenthee zitten.

Ben je een fanatiek sporter en wil je ook echt iets bereiken in jouw tak van sport dan is het dus zaak jezelf goed te informeren over wat wel en niet mag in de topsport!

Dopinglijst

Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADAdopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement.

De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is wereldwijd dus maar één dopinglijst en omdat van de dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde.

Jaarlijks wordt WADA-dopinglijst op 1 januari van kracht. Als praktisch hulpmiddel maakt de Dopingautoriteit jaarlijks, in samenwerking met de KNMP/Geneesmiddel Informatie Centrum, een Lijst van toegestane middelen bij sportbeoefening. Dat is een praktische lijst met de meest gebruikte geneesmiddelen die soms (onder bepaalde voorwaarden) wel zijn toegestaan en die per aandoening gerangschikt zijn. Daarnaast is er een Verbodenstoffenlijst beschikbaar met een opsomming van stoffen die op de dopinglijst worden genoemd en in Nederland verkrijgbare stoffen met vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking.

 

WADA Dopinglijst 2023

Verbodenstoffenlijst 2023

Toegestane geneesmiddelen 2023

 

Over het gebruik van cannabis in de topsport is de Dopinglijst zeer duidelijk:

Alléén CBD (cannabidiol) is toegestaan.

ALLE andere natuurlijke cannabinoïden zijn in principe verboden; cannabis is verboden, alleen voor CBD is een uitzondering gemaakt. Wanneer u als topsporter CBD wilt gaan gebruiken, dan is er één ding waar u goed rekening mee moet houden: Cannabidiol (CBD) is de enige cannabinoïde die is toegestaan. Alle andere cannabinoïden (THC, CBN, CBG etc.) worden nog steeds beschouwd als doping! Dit houdt automatisch in dat ook het gebruik van een CBD olie van natuurlijke oorsprong niet zonder risico is wanneer die olie ook andere cannabinoïden als CBN of THC bevat en ook een olie met als hoofdbestanddeel CBN is vanzelfsprekend verboden. (Bij een controle mag er max. 150 ng/mL van een bepaalde THC metaboliet in de urine aangetroffen worden*.) Vraag daarom dus altijd naar een geverifieerd testrapport bij de aanschaf van CBD olie. 

 

 

BRONNEN:

De Dopingautoriteit 
WADA
Vertaling WADA Dopinglijst 
Cannabinol (CBN) Cross-Reacts with Two Urine Immunoassays Designed to Detect Tetrahydrocannabinol (THC) Metabolite. PubMed 1 mei 2020. 
Podcast The Journal of Applied Laboratory Medicine

 

Voetnoot*

THC is alleen verboden tijdens wedstrijden en alleen wanneer de concentratie van een belangrijke metaboliet van THC in de urine een drempel van 150 ng/ml overschrijdt. Als er vaak cannabis (wiet of hasj) wordt gebruikt kan het wel 6 weken aantoonbaar zijn maar bij de meeste mensen is het binnen 4 weken uit de urine verdwenen. Als je sporadisch een beetje cannabis rookt dan is het na 4,5 dagen al niet meer aantoonbaar. Lichaamsbouw en vetpercentage spelen hier echter ook een rol in, vandaar dat er geen standaard richtlijnen voor gegeven kunnen worden. Tevens is uit onderzoek gebleken dat het gebruik van CBN bij een urineonderzoek voor een zo genoemd vals-positief resultaat kan zorgen.

Laatste update 03-01-2023