De Rechtszaak

In het kader van Transparantie en in het algemeen belang publiceert VMO alle belangrijke stukken betreffende “De Rechtszaak” het liefst direct en volkomen transparant online geheel in overeenstemming met onze doelstelling en intenties.
Echter zijn sinds het begin van de problemen met deze partij zoveel vrijwilligers en ook leden van Stichting VMO dusdanig geĆÆntimideerd en is zowel de naam van Stichting VMO als van verschillende vrijwilligers van VMO dusdanig zwart gemaakt dat wij besloten hebben deze informatie (voorlopig) niet openbaar publiceren.
Echter daar diverse partijen aangezien hun betrokkenheid bij Stichting VMO recht hebben op eerlijke en deugdelijk onderbouwde informatie over het verloop van deze rechtszaken heeft Stichting VMO besloten dat deze informatie beschikbaar dient te zijn voor alle belanghebbenden die door Stichting VMO aldus zo aangemerkt zullen worden. Stichting VMO is er niet verantwoordelijk voor wanneer content door externe partijen aan derden verstrekt wordt.
Zodra er recht gesproken wordt en Stichting VMO niet langer het recht op vrijheid van meningsuiting betwist zal worden zal VMO zoals vanouds en zoals dat van VMO algemeen bekend is volledige transparantie geven in deze.

2017.08.09 Dagvaarding door Knoester en Kuit Advocaten