EIHA (European Industrial Hemp Association)

De EIHA treedt op namens circa twintig primaire verwerkers van vezelhennep in de Europese Unie. In Brussel voert de belangenorganisatie de lobby aan om de marktkansen van vezelhennep als plantaardige industriële grondstof over het voetlicht te brengen. Ook tientallen secundair opererende mkb-bedrijven die voor hun productieproces vezelhennep als uitgangsmateriaal gebruiken hebben zich bij de EIHA aangesloten, evenals sympathiserende ondernemingen die de bio-circulaire economie willen stimuleren. Sinds haar oprichting in 2003 is de EIHA uitgegroeid tot een grens- en sectoroverschrijdende belangenorganisatie.

Industrial Hemp: Pulp & Paper, Insulation, Biocomposites & Construction, Food & Feed and Pharmaceuticals, non-profit organisatie.
Website EIHA

Leden
Waarvan uit Nederland:
Dun Agro B.V., HempFlax B.V., Berrico FoodCompagny B.V., Cibiday B.V., Ecologicak Textiles, Healthy Plant Products BV, Pantanova B.V., Smart en Zo B.V., Vandijke Semo B.V., Vlas en Hennep, Vollenberg Investments B.V., Z-Company
Waarbij het opmerkelijk is dat EIHA blijkbaar onderscheid maakt o.a. in “legale” en “illegale” status van leden.

The statute makes a difference between “regular” and “associate” members. While any person or institution can become an associate member, “regular membership is restricted to those legal entities or companies which perform the processing of Hemp straw to fibres and hurds/shives or Hemp raw materials…”

Statuten 
Documenten
Lidmaatschap
Prijs voor lidmaatschap varieert van 350,00 tot 2.200,00 euro per jaar.

 

Wat doet EIHA nog meer?

EIHA is VERANTWOORDELIJK voor het “position paper” dat bedoeld is om richting te geven aan de internationale discussie over heilzame werking die aan CBD wordt toegeschreven. De belangenorganisatie wil zo de Europese CBD-markt bevorderen en verwarrende informatie over de effecten van cannabidiol uit de wereld helpen.
Dit voorstel van EIHA dateert oktober 2016 en komt dus beslist niet onverwacht. Evenals de leden van EIHA zijn ook officiële instanties en andere belanghebbende organen hier al 2,5 jaar van op de hoogte.

De Rechtszaak

In het kader van Transparantie en in het algemeen belang publiceert VMO alle belangrijke stukken betreffende “De Rechtszaak” het liefst direct en volkomen transparant online geheel in overeenstemming met onze doelstelling en intenties.
Echter zijn sinds het begin van de problemen met deze partij zoveel vrijwilligers en ook leden van Stichting VMO dusdanig geïntimideerd en is zowel de naam van Stichting VMO als van verschillende vrijwilligers van VMO dusdanig zwart gemaakt dat wij besloten hebben deze informatie (voorlopig) niet openbaar publiceren.
Echter daar diverse partijen aangezien hun betrokkenheid bij Stichting VMO recht hebben op eerlijke en deugdelijk onderbouwde informatie over het verloop van deze rechtszaken heeft Stichting VMO besloten dat deze informatie beschikbaar dient te zijn voor alle belanghebbenden die door Stichting VMO aldus zo aangemerkt zullen worden. Stichting VMO is er niet verantwoordelijk voor wanneer content door externe partijen aan derden verstrekt wordt.
Zodra er recht gesproken wordt en Stichting VMO niet langer het recht op vrijheid van meningsuiting betwist zal worden zal VMO zoals vanouds en zoals dat van VMO algemeen bekend is volledige transparantie geven in deze.

2017.08.09 Dagvaarding door Knoester en Kuit Advocaten

 

 

RADAR onder de loep

Het TV programma RADAR van AvroTros heeft inmiddels diverse uitzendingen gedaan over CBD olie. RADAR zegt over zichzelf dat het een platform is met een kritische kijk op consumentenzaken maar hoe kritisch is kritisch en in hoeverre staat RADAR werkelijk aan de zijde van de consument? Naar aanleiding van vele verzoeken, vragen en discussies op het Disqus platform waar op uitzendingen van RADAR gereageerd kan worden heeft het team van VMO besloten RADAR maar eens onder de loep te nemen op de bekende VMO manier: eerlijk, transparant en met onderbouwing.

 

Artikelen in dit onderwerp (15)

 

Social Media

 

Stichting VMO heeft diverse besloten Facebookgroepen. De Facebookgroepen zijn bedoeld voor mededelingen, plaatsen van foto’s en video’s over medicinale cannabis en aanverwante onderwerpen, opmerkingen, tips, opmerkelijke ervaringen en/of vragen tussen leden onderling. Om de Facebookgroepen voor iedereen aantrekkelijk en interessant te houden gelden een aantal regels.

 

De regels

 

Algemeen

Stichting VMO is in geen enkele vorm aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden bijdragen en reacties.

De Facebookgroepen van Stichting VMO zijn bedoeld om informatie te delen. Verkoop op wat voor manier dan ook is niet toegestaan in onze groepen. Leden die dit niet respecteren worden direct uit al onze groepen verwijderd.

 

Deelname aan de Facebookgroepen

 • U kunt lid worden, op verzoek en na goedkeuring door een beheerder.
 • Door lid te worden van een Facebookgroep verklaart u zich akkoord met de regels.

 

Wat is niet toegestaan in de Facebookgroepen?

 • Berichten met link naar eigen website, Facebookpagina of blog te plaatsen.
 • Beledigen, kwetsen, bedreigen en provoceren.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame en spam. Hier valt ook het (veelvuldig) promoten van dezelfde website, leverancier, winkel etc. onder.
 • Onwettige en immorele bijdragen en bijdragen waarop copyrights rusten.
 • Obscene bijdragen.
 • Openbaar maken van persoonlijke gegevens van derden.
 • Slow-chat (posten van veel nietszeggende berichten achter elkaar).
 • Berichten plaatsen die geen relatie hebben met het onderwerp.
 • Berichten met losse hyperlinks.
 • Links naar commerciële  websites in het bericht.
 • Aanvallen op personen die zich niet kunnen verdedigen en/of geen lid zijn van de Facebookgroep.

 

Tips

 • Respecteer de mening van anderen.
 • Schrijf uw bijdragen bij voorkeur in het Nederlands.
 • Plaats geen berichten met uitsluitend hoofdletters (schreeuwen).
 • Blijf on topic. Bewust een andere draai aan een onderwerp geven is storend voor de oorspronkelijke poster. Start zo nodig een nieuw topic.
 • Stel uw vraag zo volledig en duidelijk mogelijk.
 • De geplaatste informatie is openbaar binnen de groep en dus voor alle leden toegankelijk. Wees voorzichtig met uw uitspraken en houd persoonlijke gegevens als huisadres en telefoonnummer voor uzelf. Bedenk dat uw berichten nog jaren terug te vinden zijn op het internet. Ook doorgeven wanneer u op vakantie bent is niet slim, anderen kunnen daar misbruik van maken.
 • Reageer niet op berichten die bedoeld zijn om reacties uit te lokken, of waarvan u vindt dat ze irrelevant zijn of niet in de groep thuishoren.
 • Gebruik  de Facebookgroep niet om te klagen over beheerders, leden en hun berichten of om bewust reacties uit te lokken.
 • Blokkeer beheerders niet. Zij worden daardoor belemmerd in het modereren van de groep en hebben het recht u om die reden verwijderen.

 

Moderatie

 • Stichting VMO controleert de inhoud van de Facebookgroep achteraf.
 • Stichting VMO behoudt het recht voor bijdragen te verwijderen of aan te passen.
 • Stichting VMO behoudt het recht de regels tussentijds aan te passen en daarom vragen we u om deze af en toe nog eens door te lezen.
 • Stichting VMO behoudt het recht nieuwe leden voor de Facebookgroep te weigeren en bestaande te verwijderen indien daar een aanleiding voor is.
 • Stichting VMO behoudt het recht voor om een Facebookgroep te wijzigen of op te heffen. Als de regels van de Facebookgroep naar inzicht van Stichting VMO worden overtreden, volgt een waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels kan een lid uit een Facebookgroep worden verwijderd.

Veel lees- en leergenot in de Facebookgroepen en houdt het gezellig met elkaar.

 

De Facebookgroepen

 

Groep Vergelijking Medicinale Olie
Besloten groep · 8.141 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Kweken Medicinale Cannabis
Besloten groep · 16.029 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Wietolie e.a. Kruidenpreparaten Maken
Besloten groep · 4.006 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportgroep Outside the Box
Besloten groep · 2.706 leden
Lid worden