De benaming Cannatheek

De herkomst van de naam cannatheek

Voor sommige mensen valt over alles wel te twisten blijkbaar. Zeker wanneer het erover gaat mogelijke concurrentie in diskrediet te stellen hebben wij de afgelopen jaren al verschillende niet bepaald sierende framing-kunststukjes voorbij mogen zien komen. Niet erg slim natuurlijk want dergelijke in onze ogen nogal minderwaardige praktijken zetten niet alleen de veroorzaker(s) van een dergelijke twist in kwaad daglicht maar ook de hele cannabismarkt. Helemaal een onbegrijpelijke handelswijze is zoiets wanneer het tegendeel van het beweerde gewoon online op te zoeken is zoals dat nu dus ook met de benaming cannatheek het geval is.

 

Een goed product verkoopt zichzelf

Vanzelfsprekend is dat in de huidige explosief gegroeide cannabismarkt allang niet meer van toepassing. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer en leveranciers moeten er echt wel hard voor werken om klanten naar zich toe te trekken en aan zich te binden. Daar is ook alle begrip voor maar dat toch echt tot op zekere hoogte. Leveranciers die daarbij menen de grenzen van het betamelijke te moeten overschrijden, overschrijden daarmee vanzelfsprekend ook onze grenzen en zijn logischerwijs ook uitgesloten van deelname aan projecten van Stichting VMO.

 

Enkele Feiten 

Over de herkomst van de naam cannatheek is natuurlijk geen absolute zekerheid te krijgen. Cannatheek is een samengesteld woord zoals ook bibliotheek en apotheek. Om die reden kan de naam cannatheek ook niet geregistreerd worden als een merknaam maar dat even terzijde. Zeker is echter wel dat de benaming cannatheek beslist NIET voor het eerst opdook met de oprichting van de inmiddels alweer ter ziele gegane visuele winkel Cannatheek te Enschede. Dit wordt onderstreept door de hieronder volgende data.

27 Oktober 2012 verscheen in onder andere BN DeStem het hieronder geplaatste artikel over de plannen van Dimitri Breeuwer voor een coffeeshop nieuwe stijl genaamd Cannatheek.

Archieffoto ANP

WeSmoke: Terneuzen proeftuin ‘cannatheek’

TERNEUZEN – Terneuzen is een ideale proeftuin voor een ‘cannatheek’, ofwel een non-commerciële coffeeshop.Dat vindt WeSmoke, de landelijke consumentenbond voor cannabisgebruikers.

Bestuurslid Dimitri Breeuwer uit Terneuzen sprak tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen zijn hoop uit dat Terneuzen zich sterk wil maken voor zo’n experiment, vooral omdat volgens hem is aangetoond dat de invoering van de wietpas is mislukt.

Stichting We Smoke is tegenwoordig te vinden onder de naam Cannawijzer
Cannatheek (van de originele productlijn welke inmiddels flink uitgebreid is) is tegenwoordig te vinden onder de naam HempClinic Nederland.