Social Media

 

Stichting VMO heeft diverse besloten Facebookgroepen. De Facebookgroepen zijn bedoeld voor mededelingen, plaatsen van foto’s en video’s over medicinale cannabis en aanverwante onderwerpen, opmerkingen, tips, opmerkelijke ervaringen en/of vragen tussen leden onderling. Om de Facebookgroepen voor iedereen aantrekkelijk en interessant te houden gelden een aantal regels.

 

De regels

 

Algemeen

Stichting VMO is in geen enkele vorm aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden bijdragen en reacties.

De Facebookgroepen van Stichting VMO zijn bedoeld om informatie te delen. Verkoop op wat voor manier dan ook is niet toegestaan in onze groepen. Leden die dit niet respecteren worden direct uit al onze groepen verwijderd.

 

Deelname aan de Facebookgroepen

 • U kunt lid worden, op verzoek en na goedkeuring door een beheerder.
 • Door lid te worden van een Facebookgroep verklaart u zich akkoord met de regels.

 

Wat is niet toegestaan in de Facebookgroepen?

 • Berichten met link naar eigen website, Facebookpagina of blog te plaatsen.
 • Beledigen, kwetsen, bedreigen en provoceren.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame en spam. Hier valt ook het (veelvuldig) promoten van dezelfde website, leverancier, winkel etc. onder.
 • Onwettige en immorele bijdragen en bijdragen waarop copyrights rusten.
 • Obscene bijdragen.
 • Openbaar maken van persoonlijke gegevens van derden.
 • Slow-chat (posten van veel nietszeggende berichten achter elkaar).
 • Berichten plaatsen die geen relatie hebben met het onderwerp.
 • Berichten met losse hyperlinks.
 • Links naar commerciële  websites in het bericht.
 • Aanvallen op personen die zich niet kunnen verdedigen en/of geen lid zijn van de Facebookgroep.

 

Tips

 • Respecteer de mening van anderen.
 • Schrijf uw bijdragen bij voorkeur in het Nederlands.
 • Plaats geen berichten met uitsluitend hoofdletters (schreeuwen).
 • Blijf on topic. Bewust een andere draai aan een onderwerp geven is storend voor de oorspronkelijke poster. Start zo nodig een nieuw topic.
 • Stel uw vraag zo volledig en duidelijk mogelijk.
 • De geplaatste informatie is openbaar binnen de groep en dus voor alle leden toegankelijk. Wees voorzichtig met uw uitspraken en houd persoonlijke gegevens als huisadres en telefoonnummer voor uzelf. Bedenk dat uw berichten nog jaren terug te vinden zijn op het internet. Ook doorgeven wanneer u op vakantie bent is niet slim, anderen kunnen daar misbruik van maken.
 • Reageer niet op berichten die bedoeld zijn om reacties uit te lokken, of waarvan u vindt dat ze irrelevant zijn of niet in de groep thuishoren.
 • Gebruik  de Facebookgroep niet om te klagen over beheerders, leden en hun berichten of om bewust reacties uit te lokken.
 • Blokkeer beheerders niet. Zij worden daardoor belemmerd in het modereren van de groep en hebben het recht u om die reden verwijderen.

 

Moderatie

 • Stichting VMO controleert de inhoud van de Facebookgroep achteraf.
 • Stichting VMO behoudt het recht voor bijdragen te verwijderen of aan te passen.
 • Stichting VMO behoudt het recht de regels tussentijds aan te passen en daarom vragen we u om deze af en toe nog eens door te lezen.
 • Stichting VMO behoudt het recht nieuwe leden voor de Facebookgroep te weigeren en bestaande te verwijderen indien daar een aanleiding voor is.
 • Stichting VMO behoudt het recht voor om een Facebookgroep te wijzigen of op te heffen. Als de regels van de Facebookgroep naar inzicht van Stichting VMO worden overtreden, volgt een waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels kan een lid uit een Facebookgroep worden verwijderd.

Veel lees- en leergenot in de Facebookgroepen en houdt het gezellig met elkaar.

 

De Facebookgroepen

 

Groep Vergelijking Medicinale Olie
Besloten groep · 8.141 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Kweken Medicinale Cannabis
Besloten groep · 16.029 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Wietolie e.a. Kruidenpreparaten Maken
Besloten groep · 4.006 leden
Lid worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportgroep Outside the Box
Besloten groep · 2.706 leden
Lid worden

Kijk uit met bedrijfsnaam, merknaam en/of domeinnaam

 

Je hebt een eigen bedrijf en een daarbij behorende website. De naam van je website is je veel waard, dus dat betekent dat je een beetje moet betalen om de naam te claimen, lijkt dat geen probleem. Echter wat voor zin heeft dat in 2019 nog nu er ruime keuze is uit meer dan 600 domeinnaam extensies?  Ook voor consumenten is het verwarrend wanneer er maar wat aan gerommeld wordt met bedrijfsnamen en domeinen en kan dit ook tot erg vervelende situaties leiden, zowel voor consumenten als voor bedrijven waarvan de naam door anderen misbruikt wordt, dus zonder medeweten van de eerste eigenaar (houder) van een eerder aangevraagd of eerder geregistreerd merk, bedrijfsnaam en/of domein. 

 

Onwetende ondernemers

Onwetende ondernemers blijven onverminderd doelwit van (internet)fraude. Een veelvoorkomende vorm hiervan is domeinnaamfraude via telefonische acquisitie. Je wordt dan gebeld met de mededeling dat iemand anders jouw domeinnaam wil registreren in een andere extensie, maar dat jij als eerste mag kiezen. Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt en wat moet je doen als je er toch bent ingetuind? In dit artikel krijg je antwoord op je vragen.

 

Misleiding

Ook het zogenaamde meeliften op de bekendheid van een bestaand merk of een bestaande bedrijfsnaam kan wijzen op opzettelijke misleiding en zelfs fraude. Kies merknamen, domeinnamen en bedrijfsnamen dus altijd zeer bewust voordat je deze laat vastleggen. Voorkomen is beter dan genezen dus bespaar jezelf slepende rechtszaken en onderzoek voordat je je bedrijf, onderneming, website  of pagina start goed of een naam die je wilt gaan gebruiken al door iemand anders gebruikt wordt.

 

Juridische grondslag van de overeenkomst

Ben je een overeenkomst aangegaan op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, dan kun je deze laten vernietigen. We spreken hier ook wel van ‘gebrek in de wilsvorming’. Je bent in dat geval zelfs slachtoffer van een misdaad.

Volg onderstaande stappen om de overeenkomst te laten vernietigen:

Schrijf een schriftelijk verweer waarin je tot vernietiging over wil gaan op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.
Onderbouw je verweer en refereer naar onjuistheden zoals het ‘eerste registratierecht’.
Verstuur het verweer zowel per e-mail als aangetekende post.
Hierna is de overeenkomst in principe vernietigd.

Mocht je ondanks het schriftelijk verweer toch aanmaningen ontvangen of wordt er gedreigd met een incassobureau? Dan ligt het initiatief bij de tegenpartij om het aan de rechter voor te leggen. Pas na een uitspraak van de rechter kun je worden gedwongen om daadwerkelijk te betalen.

Bij de rechter kun je aantonen dat de overeenkomst tot stand is gekomen door dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat je terecht tot vernietiging van de overeenkomst bent overgegaan. Let wel, individuele gevallen zijn te allen tijde leidend voor een gerechtelijke uitspraak.

 

Wat kun je doen als je al hebt betaald?

Heb je al betaald? Dan is de kans groot dat je het geld kwijt bent. Het neemt niet weg dat je er verstandig aan doet om de overeenkomst te vernietigen door eerder genoemde stappen te volgen. In je verweer vraag je tevens om restitutie van de onverschuldigde betaling.

Blijft de betaling uit, dan is het mogelijk om een jurist in te schakelen om betaling via de rechter af te dwingen. Helaas is het vaak zo dat de proceskosten hoger zijn dat het te vorderen bedrag. Hierdoor laten veel slachtoffers het erbij zitten.

 

Deel je ervaring

We hopen dat je door het lezen van dit artikel bent gewaarschuwd voor deze vorm van (internet)fraude.
Het advies is tevens om in alle gevallen melding te maken bij de Fraudehelpdesk en aangifte te doen bij de politie. Ook als je nog geen overeenkomst bent aangegaan. Hoe meer partijen zich melden, hoe groter de pakkans.
Melden fraude bij Fraudehelpdesk
Aangifte of melding doen bij Politie

 

Met dank aan:
Frankwatching & Dave Buis, RealHosting 
Advocaten Jeroen Thiele en Madhavi Nagessersing van Berntsen Mulder Advocaten houden zich bezig met domeinnaamfraude en de aanpak daarvan.
Charlotte Meindersma over merkenrecht
Opgelicht AVRO/Tros

Drugs in het verkeer? Bedenk goed wat de gevolgen zijn!

Den Haag, 11 december 2018
Op 1 juli 2017 is de wet drugs in het verkeer (Kamerstuk 32 859)1 in werking getreden. Op grond van deze wet is voor een aantal stoffen een grenswaarde vastgesteld. Indien zo’n grenswaarde wordt overschreden, is het strafbaar om deel te nemen aan het verkeer. Een aantal van deze stoffen wordt ook in geneesmiddelen gebruikt of als geneesmiddel voorgeschreven. Hierdoor kan de wet strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders van voertuigen die deze geneesmiddelen op medisch voorschrift gebruiken en waarbij de concentratie in het bloed boven de gestelde grenswaarde uitkomt. Het gaat hierbij om patiënten die morfine, medicinale cannabis en dexamfetamine gebruiken.2 Eerder zijn hierover vanuit de Kamer Kamervragen gesteld. In reactie op deze vragen is toegezegd om voor deze gebruikers van geneesmiddelen met een verkeersveilige en medisch verantwoorde oplossing te komen.

 

Wet drugs in het verkeer

Op basis van de Wet drugs in het verkeer zijn voor twaalf stoffen in tien soorten drugs grenswaarden vastgesteld. Bij overschrijding van deze grenswaarden is verkeersdeelname strafbaar. Met behulp van een speekseltester kan het gebruik van deze stoffen relatief eenvoudig worden geconstateerd.3 Voor de overige soorten drugs geldt de oude regelgeving (zonder grenswaarden). Dit betekent dat bestuurders van voertuigen die zodanig onder invloed van een stof verkeren dat het de rijvaardigheid kan verminderen, een strafbaar feit begaan. De politie controleert dit door de psychomotorische en de oog- en spraakfuncties van de bestuurder te controleren. Bij de parlementaire behandeling van de Wet drugs in het verkeer is over het gebruik van geneesmiddelen gesproken.4 De Kamer heeft toen ingestemd met de lijn om geen onderscheid te maken tussen medicinaal en recreatief gebruik van de stoffen, omdat de verkeersveiligheid in de Wegenverkeerswet 1994 centraal staat en niet de reden van gebruik. Zoals in de antwoorden op de Kamervragen van 12 oktober 2017 is aangegeven, is dit standpunt gewijzigd.5 Bestuurders die op medisch voorschrift en onder behandeling van een arts geneesmiddelen gebruiken en voldoen aan de geschiktheidseisen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), moeten kunnen deelnemen aan het verkeer zonder daarbij strafbaar te zijn.

 

Huidige praktijk

In de praktijk wordt hier als volgt mee omgegaan. De politie neemt in beginsel alleen een speeksel- of psychomotorische test af als een bestuurder verkeersonveilig gedrag of uiterlijke kenmerken vertoont die kunnen wijzen op drugsgebruik.6 Aangezien personen die op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruiken over het algemeen geen uiterlijke kenmerken zullen vertonen die kunnen wijzen op drugsgebruik en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, is de kans klein dat deze personen in het strafrechtelijke proces terecht komen. Als bij een bestuurder die op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruikt een test wordt afgenomen waarvan het resultaat positief is, kan de bestuurder bij de politie aangeven, indien het geneesmiddel een stof bevat waarvoor een grenswaarde is vastgesteld, dat hij geneesmiddelen
gebruikt. De politieagent zal dit in het proces-verbaal noteren. Aan bestuurders die geen afwijkend rijgedrag vertoonden en alleen een dergelijk geneesmiddel hebben gebruikt, wordt door het openbaar ministerie (OM) de gelegenheid geboden om een geldig doktersrecept in te sturen. Vervolgens wordt aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gevraagd of de aangetroffen concentratie van de stof in het bloed past binnen de therapeutische range van de voorgeschreven dosering en wat de effecten daarvan zijn op de rijvaardigheid. Met inachtneming van deze en alle overige feiten en omstandigheden wordt beoordeeld of de geneesmiddelengebruiker zal worden vervolgd.

De huidige handhavingspraktijk wijst uit dat het aantal bestuurders dat op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruikt en in het strafrecht komt, zeer klein is. Het OM heeft vanaf de inwerkingtreding van de wet drugs in het verkeer slechts een klein aantal verweren over medicinaal gebruik van drugs ontvangen. Uit cijfers van het OM blijkt dat het OM vanaf 1 juli 2017 tot en met 1 augustus 2018 ruim 1250 processen-verbaal heeft ontvangen. Slechts in 11 van deze zaken heeft de bestuurder aangevoerd dat hij geneesmiddelen gebruikt.7

 

Oplossing voor gebruikers van geneesmiddelen

Ondanks het feit dat het aantal bestuurders dat op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruikt en in het strafrecht komt zeer klein is, achten wij het wenselijk te onderzoeken of er ook een wettelijke uitzondering kan komen. De afgelopen periode is hier door de betrokken partijen en departementen hard aan gewerkt. Het blijkt echter een complex vraagstuk. Eén van de oplossingsrichtingen die momenteel wordt onderzocht is of er aparte grenswaarden kunnen worden vastgesteld voor deze groep bestuurders. Bij het formuleren van de oplossingsrichting is het uitgangspunt dat hard wordt opgetreden tegen drugs in het verkeer zonder dat bestuurders die op een verantwoorde manier geneesmiddelen gebruiken en geen gevaar voor de verkeersveiligheid vormen, hiervan de dupe zijn. Om de verkeersveiligheid te borgen, zal het verboden blijven deel te nemen aan het verkeer met een hogere dosis dan de voorgeschreven dosering of door een persoon die onvoldoende gewend is en bij wie nog sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Ook blijft combinatiegebruik van alcohol en/of drugs en geneesmiddelen strafbaar.
De deskundigheid over rijgeschiktheid bij ziekten en aandoeningen en veilig medicijngebruik ligt in Nederland met name bij de Gezondheidsraad en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Daarnaast houdt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zich bezig met de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen. Bij het formuleren van een uitzondering in de wetgeving wordt gekeken naar de adviezen en richtlijnen van deze organisaties. Ook wordt het NFI geraadpleegd.

 

Ruim 71 procent van de jongeren ziet drugsgebruik in zijn omgeving, blijkt uit onderzoek van TeamAlert. Het lijkt steeds normaler te worden dat jongeren weleens een joint roken of een pil slikken. Experts maken zich zorgen om de gevolgen. Voor de gezondheid en drugs, vanwege de gezondheid, maar ook de verkeersveiligheid. Dit zijn de effecten van wiet, xtc, cocaïne en speed in de auto.

 

Conclusie

Er wordt door de betrokken organisaties en departementen hard gewerkt aan een (wettelijke) oplossing voor verkeersdeelnemers die op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruiken zeggen de verantwoordelijke ministeries. Tot die tijd zal de weergegeven handhavingspraktijk worden voortgezet.

 

Dit houdt in dat:
 • een speeksel- of psychomotorische test afgenomen kan worden wanneer je als bestuurder verkeersonveilig gedrag of uiterlijke kenmerken vertoont die kunnen wijzen op drugsgebruik.

 • je bij een positief testresultaat bij de politie aan dient te kunnen geven dat de drugs op medisch voorschrift gebruikt worden zodat dit in het proces-verbaal genoteerd kan worden. Je moet dus een geldig recept kunnen overleggen.

 • middels bloedonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut aangetoond kan worden dat de in het bloed aangetroffen concentratie van het middel past binnen de therapeutische range van de voorgeschreven dosering en of dit geen nadelige effecten heeft op de rijvaardigheid.

 

Hieruit volgt dat het verboden is deel te nemen aan het verkeer wanneer:
 • je geen geldig recept* voor medicinale cannabis hebt en/of
 • je andere cannabis dan die van de apotheek gebruikt hebt en/of
 • je een hogere dosis dan de voorgeschreven dosering gebruikt hebt en/of
 • je een combinatie van alcohol en/of drugs gebruikt hebt

 • Een geldig recept is een recept voor medicinale cannabis zoals die verstrekt mag worden door daarvoor door BMC aangewezen apotheken en dit recept is voorgeschreven door een geregistreerd (huis)arts/medisch specialist. Dat hiervoor tevens een medische verklaring nodig zou zijn van bepaalde organisaties is slim bedacht voor de promotie van dergelijke organisaties maar helaas voor de gebruikers niet meer dan een fabel. Trap er dus niet in want er zijn organisaties die hier ook nog geld voor vragen terwijl het volslagen onzin is en je een medische verklaring van dergelijke organisaties helemaal niet nodig hebt.

 

Verlies van rijbewijs en boete kan oplopen tot 8.200 euro!

Wordt je gesnapt dan kan een boete oplopen tot 8200 euro, kan je rijbewijs ingetrokken worden en kan je een gevangenisstraf opgelegd worden. Als per liter bloed 3 microgram cannabis (of meer) wordt aangetroffen, ben je strafbaar ongeacht of je een beginnende of een gewende gebruiker bent en ongeacht hoe je aan het verkeer deelneemt. De politie mag speeksel afnemen bij automobilisten, motorrijders en (brom)fietsers en voetgangers in het verkeer. Is de speekseltest positief, dan volgt een bloedtest die kan leiden tot verlies van het rijbewijs voor minimaal de periode van een jaar. Bij gebruik van een combinatie van drugs ben je altijd strafbaar.

Zie ook de uitspraak 201609787/1/A1 en 201609787/2/A1, ECLI:NL:RVS:2017:456, datum uitspraak 22 februari 2017
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 13 juni 2016 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 20 juni 2016.

Bijlage Wegenverkeerswet 1994.

 

Anders dan landelijke samenwerkingsafspraak (LESA)

De nieuwe wet wijkt af van de aanbevelingen in de LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid van NHG en KNMP en de adviezen op rijveiligmetmedicijnen.nl. Daarin staat dat na 2 weken gebruik van morfine of medicinale cannabis verkeersdeelname als veilig wordt beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De adviezen in de LESA zijn inhoudelijk nog steeds correct en in overeenstemming met de adviezen van het CBR mits je kunt aantonen een geregistreerd medicinale gebruiker te zijn.

Ook dan dien je dus een geldig recept te kunnen overhandigen voor medicinale cannabis van apotheken die dit volgens de wet mogen verstrekken en dien je je aan de voorgeschreven producten en voorgeschreven dosering te houden!

 

De politie kan bij verkeerscontroles naast de blaastest ook de speekseltester gebruiken. De blaastest toont natuurlijk aan of je gedronken hebt of niet. De speekseltest laat zien of je drugs hebt gebruikt. Zo werkt het.

 

 

Verwijzingen:

 1. Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs, Stb. 2014, nr. 353.
 2. Dit is aangegeven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG houdt zich bezig met de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen.
 3. Naast de speekseltester is het ook bij deze drugs mogelijk gebleven om een psychomotorische test af te nemen.
 4. Handelingen II 2013/14, nr. 94, item 28.
 5. Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 303.
 6. Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 303.
 7. In 6 gevallen heeft dit geleid tot een veroordeling. 4 gevallen moeten nog op zitting komen. In deze 10 gevallen waren er andere omstandigheden dan enkel het gebruik van één geneesmiddel. U kunt hierbij denken aan combinatiegebruik, veroorzaken van een ongeval, afwijkend rijgedrag en een bloedwaarde boven de door de arts voorgeschreven dosering.

 

Verantwoordelijke ministeries:
De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

 

Meer informatie:

Rij veilig met medicijnen: Cannabis.

Rijksoverheid: Mag ik deelnemen aan het verkeer onder invloed van drugs?

Officiële Bekendmakingen: Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer van 14 december 2016.

Apotheek.nl: Werkzame stof cannabis.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek na het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol?

 

Van deelname uitgesloten leveranciers

 • 123CBD.nl 
 • Antwerpen • CBD-pasta infogroep – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Bastiaan Soral h.o.d.n. Gezond van Toen, Sense2Oil, Sensi-Oil, THC-olie.nl, Pure Love THC CBD
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s en pagina’s
  IPA-producent
 • Bechamp★Warburg University (HG) – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten* , diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Betina Kok h.o.d.n. THC Wietolie, ?
  IPA-producent
 • Cannabisapotheek powered by Juristenbureau
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Cannabis voor Crohn
 • Cannadruppels / Thc Olie / Wietolie Nederland
  Bart van Hattem, Desiree Costa, diverse en wisselende fake-identiteiten*
  IPA-producent
 • CannaOil
  Remo Nijenhuis
 • Cannatheek
  Remo Nijenhuis
 • Cannaz.nl / Cannabiservaringen.nl
 • Cannibe.com – Cannibe.eu
  IPA-producent
 • CBD4ALL
 • CBDbloemen.nl
  Remo Nijenhuis
 • CBD-olie-pasta infogroep Nederland en Belgie
  Barbara van Helmond
 • CBDOriginal.nl
 • CBD op maat Zuiver/Biologisch/ Lifestyle
 • CC Experts Online
 • De beste CBD
  Ingrid van Dam
 • De CBD Concurrent
  Remo Nijenhuis
 • De Wietzaak
 • Dewonderenvancbdolie.nl / Equicanna.nl
 • Dutch Natural Healing (DNH)
  Lars Opdam
 • Frans Groen (fake-identiteit*)
  H.o.d.n. CannaOil, Cannatheek, Wietolie Werkt
 • Green Eagle
 • GYOFM
 • Health-treatments.com
 • Hemp university (HG) – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Jacob Hooy
 • Jacobus Ko Trakzel
  a.k.a. Ronald Keplinger (fake-identiteit*)
  IPA-producent  
 • Kruidvat Eigenmerk
 • Lars Opdam h.o.d.n. Dutch Natural Healing (DNH), Ultima Flora,
 • Leefbewust.nu
 • LucoVitaal
 • Medi-Wiet – cbdshop.nl
  Wernard Bruining
 • Nacuro.com – OPCA.nl – Nova Research – Nova Inventions – DNH
  Steven Ruiter h.o.d.n. Steven Cassini
 • Nelleke Bakker
 • PolderCannabis
 • Pure Vida – buypurevida.co
 • Reishi 
 • Remo Nijenhuis h.o.d.n. CannaOil, Cannatheek, Wietolie Werkt
 • SuverNuver – socialclub.frl
 • Gezond van Toen / Sence2Oil / Sensi-Oil / THC-olie.nl / Pure Love THC CBD
 • Bastiaan Soral
  Diverse fake-identiteiten* en diverse website’s en pagina’s
  IPA-producent
 • THC-olie.nl / Hulplijnonline.nl (= Brekendnieuws.nl)
 • THC Wietolie
  Betina Kok
  IPA-producent
 • Trudy Schuur
 • Ultima Flora
  Lars Opdam h.o.d.n. Dutch Natural Healing (DNH)
 • Wietloket.com (voorheen Wietbon.nl) / Worthsbrough Wietolie
  IPA-producent
 • Wietolie Werkt
  Frans Groen (fake-identiteit*) Remo Nijenhuis

 

Van deelname uitgesloten leveranciers:
Dit zijn leveranciers die duidelijk aangeven niet aan testrapporten te willen doen en/of geen deel willen nemen aan deze Transparantielijst of om andere reden van deelname uitgesloten zijn.

Zie ook:
De criteria voor meer informatie.
De voorwaarden voor deelname aan Project Partners in Transparantie.
Lijst Transparante Leveranciers / Partners in Transparantie

Wordt aan gewerkt:
Voorbeelden uit de praktijk
Waarop letten bij de keuze van een leverancier

 

Werken (of werkten) niet met testrapporten
Leveranciers die aangeven niet met testrapporten te willen werken en leveranciers die aangeven wel te testen maar deze testrapporten bij vraag ernaar niet verstrekken. Aangezien VMO van mening is dat klanten recht erop hebben te weten wat ze innemen en het Project Partners in Transparantie gebaseerd is op het werken met testrapporten worden deze leveranciers ook opgenomen in bovenstaande lijst. Al dan niet werken met testrapporten is altijd de keuze van de betreffende leveranciers zelf en dient door potentiële klanten dus vanzelfsprekend ook zwaar mee te wegen in het bewust maken van hun keuze met welke leverancier zij in zee willen gaan. Tenslotte zit niemand erop te wachten honderden euro’s neer te tellen voor een flesje hennepzaadolie waar je in de plaatselijke supermarkt een paar euro voor betaalt.

Verifieerbare testrapporten
Vanaf aanvang van het project Partners in Transparantie is dit project gebaseerd op verifieerbare testrapporten. Dit wil zeggen dat VMO een testrapport moet kunnen verifiëren bij het bedrijf wat- of de persoon die dit testrapport uitgeschreven heeft. Het testen van cannabisproducten is in Nederland helaas verboden en dat maakt dat VMO geen eisen kan stellen aan bedrijven en/of personen die testen. Of een bedrijf/persoon een KvK inschrijving heeft is voor VMO om die reden van ondergeschikt belang wanneer het bedrijf/die persoon bij VMO bekend is en er een goed contact is. Dit contact is onder andere nodig om testrapporten te kunnen verifiëren.
Het spreekt voor zich dat het niet de intentie van VMO is de schaarse mogelijkheden voor deze markt om te kunnen testen nog meer te beperken. Valt het contact met een bedrijf/persoon om wat voor reden dan ook weg dan zal VMO hier echter transparant over zijn voor zover VMO dat mede gezien de illegaliteit en privacy van betrokken personen mogelijk en wenselijk acht. Zijn testrapporten niet verifieerbaar en/of blijkt dit achteraf het geval te zijn dan voldoet de betreffende leverancier niet aan de voorwaarden van deelname en wordt de betreffende leverancier (alsnog) van deelname uitgesloten. Hetzelfde is van toepassing wanneer testrapporten (achteraf) vervalst blijken te zijn en/of zonder medeweten van de oorspronkelijke leverancier gebruikt (blijken te) zijn. VMO voelt zich niet verplicht daarover te communiceren met degene die het testrapport bij VMO aangeboden heeft wanneer vast staat dat een niet verifieerbaar testrapport met voorbedachte rade aangeboden wordt of werd en daardoor bewust in strijd met de voorwaarden van deelname gehandeld is.

Persoonsnamen
Persoonsnamen worden uitsluitend genoemd wanneer dat VMO dat noodzakelijk acht om misverstanden te voorkomen. Dat wil zeggen:
wanneer de betreffende persoon particulier verhandelt
en/of wanneer de betreffende persoon gebruik maakt van meerdere identiteiten/accounten
en/of de betreffende persoon handelt onder de naam van diverse bedrijfsnamen/websites/pagina’s en/of groepen
en/of de betreffende persoon handelt via websites/pagina’s en/of groepen waar niet de benodigde contactinformatie op vermeld wordt,
en/of andere personen door middel van samenwerkingsverbanden in verband gebracht kunnen worden met bepaalde handelingen van één bepaalde betreffende in deze lijst genoemde persoon.

Gedrag
Bij deelname aan en/of gebruikmaking van de diensten van Stichting Vergelijking Medicinale Olie – Stichting VMO gaat men automatisch akkoord met de meest fundamentele en universele waarden en normen. Wat in het dagelijks leven in strijd is met de wet is wanneer men gebruik maakt van de platformen van VMO vanzelfsprekend net zo in strijd met de wet. Online gelden net zo vanzelfsprekend ook dezelfde normen en waarden.
Helaas is de ervaring van VMO dat veel internetgebruikers hier blijkbaar toch iets anders over denken. VMO ziet er geen belang in moraal te prediken mede omdat de illegaliteit van de markt maakt dat er gewerkt wordt met aliassen en door VMO zo genoemde fake-identiteiten. Deze zogenoemde fake-identiteiten worden om die reden alleen op bovenstaande lijst vermeld wanneer de betreffende personen in strijd met de meest fundamentele en universele waarden en normen gehandeld hebben. Waarden en normen die VMO nog eens benadrukt in de Algemene Voorwaarden Project Partners in Transparantie, de Criteria uitsluiting van deelname aan Project Partners in Transparantie en last but not least de Regels voor deelname aan de platformen van VMO op Social Media.
Simpel gezegd komt het er dus op neer dat VMO gedragingen als bedrog, vervalsingen, smaad, laster, intimidatie, bedreigingen, aanzetten tot haat enzovoort niet tolereert en personen die zich hieraan “schuldig maken” verwijdert en wanneer VMO dit conform de doelstelling nodig acht ook vermeldt op bovenstaande lijst. Dit is slechts een aanduiding waarom dergelijke personen/bedrijven door VMO uitgesloten zijn voor deelname aan de projecten van VMO. Een en ander zegt niets over mogelijke strafbare feiten. Daar kan en wil VMO zich niet over uiten. Daarover kan alleen een rechter uitspraak doen. Worden er mogelijke strafbare feiten geconstateerd dan raadt VMO ten stelligste aan daarover contact op te nemen met justitie want ook al is dit een illegale markt, ook in deze markt gelden dezelfde wetten en kan een leverancier die bijvoorbeeld niet levert terwijl er wel betaald is net zo op zijn/haar verantwoordelijkheden gewezen worden als in de legale markt.

IPA producenten
Producenten die voor de bereiding van cannabisextracten IPA gebruiken. Propan-2-ol, isopropanol, isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. IPA is geen drinkbare alcohol.
IPA wordt ook wel onder harde alcohol ingedeeld. Andere voorbeelden van harde alcohol zijn SD Alcohol (Specialy Denaturated alcohol), Methanol/Methylalcohol, Propyl alchol/ Propanol, Butylalcohol/Butanol. IPA heeft bovendien de neiging zich in het menselijk lichaam op te stapelen, mede door de giftigheid van zijn eigen oxidatieproduct: acetone (m.a.w. het produceert aceton in het lichaam). Voor het gemak vat VMO al deze sterk irriterende en giftige oplosmiddelen samen onder de noemer IPA en dringt er bij producenten met klem op aan deze middelen niet te gebruiken voor het vervaardigen van extracten voor medicinaal gebruik!

*Fake-identiteit
Fake-identiteit wil voor vermelding in deze lijst zeggen een nep-Facebookaccount wat Facebook ondanks meldingen in tact laat. Aangezien Facebook bij een melding van een mogelijk nep-account het desbetreffende account sluit en de gebruiker van dat betreffende account zich dient te verifiëren om het account weer in gebruik te kunnen nemen zijn wij van mening dat dit een betere benaming is. De gebruiker heeft er “bewijs” voor moeten overleggen om aan te tonen dat hij/zij werkelijk die persoon is en faked met succes een identiteit. Daar zoiets meestal niet met goede bedoelingen gedaan wordt én Facebook blijkbaar niet ingrijpt zal men hier zelf bedacht op moeten blijven en vermelden wij het t.z.t. ook wanneer dergelijke accounten bij ons bekend zijn.

 

Algemene Voorwaarden
Een universele menselijke beschaving kan alleen voortkomen uit de innerlijke beschaving van de individuen waar zij uit bestaat. Bij deelname aan en/of gebruikmaking van de diensten van Stichting Vergelijking Medicinale Olie – Stichting VMO gaat men automatisch akkoord met de meest fundamentele en universele waarden en normen, waar al onze overige waarden en normen uit voortkomen. Wanneer deze waarden en normen niet in acht genomen worden betekent dit onherroepelijke verwijdering. (*)

EFSA (European Food Safety Authority)

EFSA (European Food Safety Authority) is een bureau (agentschap) van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op het gebied van voedselveiligheid gebaseerd. 

Zo maakt de EFSA adviezen over E-nummers, de veiligheid van nieuwe stoffen en genetisch gemodificeerde producten. Deze adviezen wegen zwaar mee voor de Europese Commissie om beleid op te kunnen maken.

 

Ontstaan van de EFSA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is ontstaan in 2002 toen in Europa de Algemene levensmiddelen verordening (General Food Law) is goedgekeurd. Deze verordening is weer ontstaan naar aanleiding van een aantal voedselcrises in Europa, zoals de dioxine- en BSE crisis.

 

Aandachtsgebieden van de EFSA

De aandachtsgebieden waar de EFSA zich op richt zijn:

 • veiligheid van voedsel en diervoeding.
 • vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren en de gezondheid van gewassen.
 • risico’s in de voedselketen (van boer tot bord).
 • voeding, genetisch gemodificeerde gewassen en nieuwe levensmiddelentechnologieën.

 

Werkwijze

De EFSA verzamelt wetenschappelijk informatie van over de hele wereld en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan beoordelen ze risico’s.

De EFSA bestaat per aandachtsgebied uit verschillende wetenschappelijke panels. Leden van die panels komen uit heel Europa en zijn geselecteerd op basis van hun expertise en kennis. De EFSA deelt haar bevindingen niet alleen met deskundigen en beleidsmakers, maar ook met het grote publiek.

 

Het Voedingscentrum en de EFSA

Voor het Voedingscentrum wegen de bevindingen van de EFSA zwaar mee in de adviezen die wij geven op het terrein van voeding en voedselveiligheid.

 

Meer informatie

EFSA versus wetenschappers
De EFSA verwierp al eerder gezondheidsclaims voor probiotica. Voedingsmiddelen zoals Yakult, maar ook supplementen met uitgebreidere bacteriestammen mogen daarom niet claimen dat ze uw weerstand verhogen. Nu de EFSA ze opnieuw verwijst, reageren wetenschappers reageren boos en getergd.

Voedingsindustrie boos om EU-aanpak gezondheidsclaims
De voedingsindustrie en de Europese Commissie komen steeds openlijker tegenover elkaar te staan in een conflict over gezondheidsclaims. Europa heeft beslist om de wildgroei aan claims aan banden te leggen door ze wetenschappelijk te laten toetsen door het European Food Safety Autority EFSA. Die keurt echter de meeste claims af. Volgens voedingsbedrijven is het totaal onduidelijk op welke grond dat gebeurt.

EU-rechter verplicht EFSA tot meer transparantie
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet de studies rond toxiciteit en carcinogeniteit van onkruidverdelger glyfosaat openbaar maken. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist. De zaak werd aanhangig gemaakt door een aantal leden van het Europees Parlement, onder wie landgenoot Bart Staes (Groen). Hij kadert deze juridische stap in de strijd voor een meer duurzame landbouw, “en tegen de machtsconcentratie van de agrochemische industrie die op allerlei manieren zeer ongezonde proporties heeft aangenomen”.

Glyfosaat: veilig in de EU, met een helpende hand van Monsanto
Op 18 en 19 mei komen de Europese lidstaten in Brussel samen om te stemmen over hernieuwde toelating van glyfosaat. Volgens EU-voedselautoriteit EFSA is de herbicide veilig, een conclusie die tot stand kwam met wat (dubieuze) hulp van maker Monsanto.

 

Meer mediaberichten over de onvrede over EFSA wat – en dat moeten we vooral niet vergeten – slechts een adviesorgaan is, één van velen waaraan wij als lid van de EU allen aan meebetalen of we willen of niet. EFSA heeft voor 2019 een budget van 79.953.442,00 euro.

 

Website EFSA
Executive Director Dr. Bernard Url
Operational management
Management Board members
Advisory Forum members and observers
Nederland wordt hierin vertegenwoordigd door Antoon Opperhuizen en Dick T.H.M. Sijm van NVWA.
Focal Point members and observers
Nederland wordt hierin vertegenwoordigd door Linda Kox van NVWA.
Verbintenisverklaring van de leden van het adviesforum

 

Granny Storm Crow’s List 2018

If the truth won’t do, then something is wrong!

Granny, August 2018

Here is your copy of the new July 2018 “Granny Storm Crow’s List” with
over 5,500 pages of links to just about everything related to
cannabis, the cannabinoids and the endocannabinoid system.

No matter what your interest in cannabis is, this List is for you. It
doesn’t matter if you are a medical patient, a student wanting to do
an extraordinary paper, a recreational user, a medical professional,
an avid lover of “all things cannabis” or are merely curious about it,
you will find what you are looking for in my List.

For those of you who are new to my List, when you open up one of the
links below, over on the far left hand side you will see a
ribbon-shaped icon. Click it and the index to the articles should pop
up. The index makes the List much easier to navigate. You just scroll
down the index, then click on the subject that interests you.

This first section contains news articles and is a good place to
start. It introduces you not only to the medical facts about cannabis,
but also to many pro-cannabis sites. I’ve added a short “Beginner’s”
group of articles that gives some basic information that will,
hopefully, lessen some of the confusion for those who are new to
cannabis. Besides articles on the medical uses of cannabis, you will
find articles on its history, how to grow your own, information about
your body’s endocannabinoid system, and even recipes for edibles and
salves.

Download Nieuwe Media Artikelen-2010-2020 (805 pagina’s)

Section two gives you the latest medical studies- 2015 to July 2018.
All are marked with the date published and whether it is a full study,
or abstract (abst). If you are a student at a college or have access
to some other large library, you may be able to get the full text of
the abstracted studies through them. This will be the most useful
section for many of you. Most, but not all, of the studies are
positive, so be sure to read and understand them before citing them.
(It would be unrealistic to think that cannabis has absolutely no
downsides.)

Download Nieuwe Studies 2015-2018 (1373 pagina’s)

Section three used to be part of section two, but the new studies are
coming out so darn fast that it was necessary to divide it up. This
section contains the studies on the endocannabinoid system,
endocannabinoid system genetics and the phytocannabinoids found in
cannabis and a few other plants. There is also a mini-dictionary at
the bottom that puts some of those new scientific terms into plain
English.

Download Het Endocannabinoïdensysteem Studies 2015-2018 (629 pagina’s)

Section four contains the studies dating from 2010 to 2014. Although
these studies are a little bit older, there are some real gems in
here! Don’t ignore them!

Download Studies over Ziektebeelden en aanverwante artikelen 2010-2014 (1293 pagina’s)

Section five is filled with the older studies and news articles. This
section has links to many of the classic studies- Dreher’s study on
infants, The La Guardia Committee Report, as well as some good
old-fashioned reefer madness articles.

Download Studies over Ziektebeelden en aanverwante artikelen 2000-2009 (937 pagina’s)

This last section composed of studies on the synthetic cannabinoid
receptor agonists (SCRAs). I include them only because researchers are
forced to use the SCRAs because of our anti-cannabis laws. I would
really prefer to have the List solely about the natural cannabinoids.
However, the SCRAs have been very useful in showing how specific parts
of the endocannabinoid system work, so they have their place.

FYI- The black market SCRAs are often made in countries where quality
control is “optional”, so unlike the synthetics that the scientists
are using, the actual chemical composition and dose can vary wildly.
These black market synthetics are NOT as safe as the natural
cannabinoids and have caused several deaths.

Download Synthetische cannabinoïden en scheikundige verbindingen en effect op het Endocannabinoïden Systeem (547 pagina’s)

Please feel free to share these links with your friends. The whole
idea behind my List is to educate people about cannabis and how it can
heal us. For over 80 years, the truth about cannabis has been
suppressed. It is time for the truth about cannabis! And as my
grandfather once said “If the truth won’t do, then something is wrong!”

★Granny★

 

 

Downloads

Granny Storm Crow’s List Updated January 2018
CONDITIONS and RELATED ARTICLES | 2010-2018 (News) | 2010-2018 (Studies) | 2010-2015 | 2000-2009 |
THE ENDOCANNABINOID SYSTEM | 2010-2018 (News) | 2010-2016 (Studies) | 2010-2015 | 2000-2009 | Pre-2000 |
ENDOCANNABINOID SYSTEM GENETICS | 2010-2018 (News) | 2010-2015 (Animal) | 2010-2015 (Human) | 2010-2015 | 2000-2009 |
THE PHYTOCANNABINOIDS  | 2010-2018 (News) | 2010-2015 | 2000-2009 |
THE SYNTHETICS and COMPOUNDS THAT AFFECT the ENDOCANNABINOID SYSTEM (ECS)  | 2010-2018 (News) | 2010-2015 | 2000-2009 |
Becoming ‘Granny Storm Crow’ an article from 2009 published on the Salem News website

Reviews

Thousands of Cannabis Studies – The View from One Canadian
Tetrahydrocannabinol Removes Protein Associated With Alzheimer’s Disease | Hemp Edification
Review of “New Marijuana”: A Cannabis Documentary for Teens and Parents | cannagramma
Traumatic Brain Injury – Cannabis Research Overview | Hemp Edification
Cannabinoid Receptors and Cells | Hemp Edification
Cannabis Annihilates Cancer – The View from one Canadian
άνω από 700 επιστημονικές μελέτες γιά τη Θεραπευτική-Ιατρική Κάνναβη | Θεραπευτική Κάνναβη

Bron

Granny Storm Crow’s Blog

Bijlage Wegenverkeerswet 1994

 

Wegenverkeerswet 1994
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

 

Artikel 130

 1. Indien bij de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, doen zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. […]

Artikel 131

 1. Indien een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 130, eerste lid, is gedaan, besluit het CBR in de bij ministeriële regeling aangewezen gevallen respectievelijk tot: […]

c. een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid. […]

Artikel 134 […]

 1. Het CBR besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs indien de uitslag van het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Bij ministeriële regeling worden de gevallen aangewezen waarin daarvan sprake is. […]

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Artikel 27

Het CBR besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs, bedoeld in artikel 134, derde (lees: tweede) lid, van de wet, indien de uitslag van het onderzoek, respectievelijk de onderzoeken, inhoudt dat betrokkene: […]

b. niet voldoet aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen met betrekking tot de lichamelijk en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën motorrijtuigen.

Regeling eisen geschiktheid 2000

Artikel 2

De eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Bijlage behorende bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 […]

Hoofdstuk 8. Psychiatrische stoornissen […]

8.8. Misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)

Voor de beoordeling of sprake is van misbruik van psychoactieve middelen is een specialistisch rapport vereist.

Personen die misbruik maken van dergelijke middelen zijn zonder meer ongeschikt.

Indien zij aannemelijk of aantoonbaar zijn gestopt met dit misbruik, dient een recidiefvrije periode van een jaar te zijn gepasseerd voordat zij door middel van een herkeuring – op basis van een specialistisch rapport geschikt – kunnen worden geacht.

Een strenge opstelling van de keurend arts is aangewezen, gezien de gevaren die het gebruik van deze middelen oplevert voor de verkeersveiligheid. […]

 

Bronnen
Overheid.nl Wegenverkeerswet 1994, geldend van 28-07-2018 t/m heden

Meliopharm

Wij zijn Meliopharm. Een Nederlands bedrijf wat het afgelopen jaar enorm hard aan de weg heeft getimmerd om CBD producten tegen een betaalbare prijs in de markt te zetten. Wij hebben een zeer breed internationaal netwerk waar we mee samenwerken. Hierdoor kunnen we putten uit een groot arsenaal aan zeer gedreven mensen die zeer professioneel met hun vak bezig zijn. Hierdoor zijn we in staat om zeer vernieuwende producten te kunnen aanbieden.

Heneplex is een goed voorbeeld van een product wat uniek in zijn soort is. Door een speciaal proces van ultrasoon geluid is het gelukt om als eerste in de wereld CBD terug te brengen tot Nano niveau. Hierdoor smelt als het ware de CBD in de mond en wordt tot 500% meer CBD opgenomen door het lichaam. Voordeel hiervan is dat minder CBD nodig is en dat de CBD veel dieper het lichaam kan binnendringen.

CBD kristallen staan aan de basis van al onze producten. De biologische hennep wordt door verschillende stadia (waaronder Co2 extractie) zover opgezuiverd dat het hagelwit is en een zuiverheid heeft van 99,4%. Vervolgens worden deze kristallen gebruikt om allerlei producten waaronder Meliocan te kunnen aanbieden.

Wij staan voor volledige transparantie van onze producten. Al onze producten worden geproduceerd onder de meest strenge GAP, GMP en ISO9001 normen. Onze doelstelling is om op een eerlijke en open manier met onze klanten te communiceren. Het gehele productieproces is afgestemd om de bijzondere eigenschappen van deze plant in haar waarde te laten en het eindproduct 100% natuurlijk te houden zonder het te vervuilen door chemische processen of toevoegingen die er niet in thuis horen.
Wij zoeken graag samenwerking met professionele partijen.

Website: www.meliopharm.nl
Mail: info@meliopharm.nl
Facebook: https://www.facebook.com/meliopharm/

 

 

CannaRidder

Wij zijn Bram en Yildiz van Cannaridder, en wij zijn van mening dat cannabis een medicijn is wat voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Het is een ongelooflijk veelzijdig plantje waarvan al heel erg lang gebruik wordt gemaakt, en dat moet zo blijven.

Bram: zelf ben ik afhankelijk van goede medicinale wiet die niet in de coffeeshop te koop is. En bovendien onbetaalbaar bij de apotheek. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan, en maken we onze eigen producten. We laten alles testen en proberen het zo goedkoop mogelijk aan te bieden.

Yildiz: ik kom uit de apotheekwereld. Ik heb een opleiding tot assistente afgerond, en heb ook een diploma in medicijnen bereiden. Na tien jaar in de apotheek te hebben gewerkt is het tijd om een andere weg in te slaan. Wat me vooral opvalt, is dat het in de reguliere gezondheidszorg meestal niet om de gezondheid van mensen gaat, maar om het geld wat er over hun rug verdiend kan worden. Medicijnen zijn in sommige gevallen nodig, maar in vele andere gevallen zou het ook op een andere manier behandeld kunnen worden. Samen willen we graag dit medicijn voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar en betaalbaar maken.

Website: Cannaridder.com
Facebook: Cannaridder
Facebookgroep: Cannaridder’s M.C.S.C
Testrapporten